Hotel Dom Polonii ** | Ostróda

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową działającą pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP pierwszej kadencji, prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Celem Stowarzyszenia jest zjednoczenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

W codziennej pracy z upływem lat rozszerza się nieustannie zakres zadań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyktowany potrzebami Polonii. Zarząd Krajowy, Oddziały i Domy Polonii w różnych miastach Polski współpracują ze wszystkimi organizacjami polonijnymi i środowiskami zawodowymi w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, sportu i turystyki. Organizują m.in. warsztaty i staże zawodowe, kursy języka i kultury polskiej, kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, szkoły letnie języka i kultury, obozy sportowe i turystyczne. W ramach akcji letniej Stowarzyszenia z wypoczynku w Polsce corocznie korzysta około 4 tysięcy dzieci i młodzieży przybywających na kolonie, obozy, warsztaty, plenery itp.

W Polsce oprócz Domu Polonii w Ostródzie działa obecnie 6 Domów Polonii w różnych miastach Polski:
Dom Polonii w Lublinie, ul. Rynek 18
Dom Polonii w Krakowie, ul. Rynek Główny 14
Dom Polonii w Poznaniu, ul. Stary Rynek 51
Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11
Dom Polonii w Rzeszowie, ul. Rynek 19
Dom Polonii w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64

Biuro Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00–322 Warszawa
tel. centrali: +48 (22) 556 90 00
fax: +48 (22) 556 90 43
e–mail: swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl
Konto: 93 1060 0076 0000 3210 0015 3324

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Zarządu Krajowego
Krzysztof Łachmański, Wiceprezes Zarządu Krajowego
Tomasz Różniak, Skarbnik Zarządu Krajowego
Sebastian Jaworski, Członek Zarządu Krajowego