Hotel Dom Polonii ** | Ostróda

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową działającą pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP pierwszej kadencji, prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Celem Stowarzyszenia jest zjednoczenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

W codziennej pracy z upływem lat rozszerza się nieustannie zakres zadań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyktowany potrzebami Polonii. Zarząd Krajowy, Oddziały i Domy Polonii w różnych miastach Polski współpracują ze wszystkimi organizacjami polonijnymi i środowiskami zawodowymi w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, sportu i turystyki. Organizują m.in. warsztaty i staże zawodowe, kursy języka i kultury polskiej, kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, szkoły letnie języka i kultury, obozy sportowe i turystyczne. W ramach akcji letniej Stowarzyszenia z wypoczynku w Polsce corocznie korzysta około 4 tysięcy dzieci i młodzieży przybywających na kolonie, obozy, warsztaty, plenery itp.

W Polsce oprócz Domu Polonii w Ostródzie działa obecnie 6 Domów Polonii w różnych miastach Polski:
Dom Polonii w Lublinie, ul. Rynek 18
Dom Polonii w Krakowie, ul. Rynek Główny 14
Dom Polonii w Poznaniu, ul. Stary Rynek 51
Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11
Dom Polonii w Rzeszowie, ul. Rynek 19
Dom Polonii w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64

Biuro Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00–322 Warszawa
tel. centrali: +48 (22) 556 90 00
fax: +48 (22) 556 90 43
e–mail: swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl
Konto: 93 1060 0076 0000 3210 0015 3324

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
kadencja 2013-2016

Longin Komołowski, Prezes Zarządu Krajowego
Dariusz Piotr Bonisławski, Wiceprezes Zarządu Krajowego
Krzysztof Łachmański, Sekretarz Zarządu Krajowego
Tomasz Różniak, Skarbnik Zarządu Krajowego
Marek Różycki, Członek Zarządu Krajowego