Hotel Dom Polonii ** | Ostróda

Oddział

Na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uprzejmie informujemy, że Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” podjął uchwałę 28.04.2022r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału, które odbędzie się 25 czerwca 2022r., w Domu Polonii w Ostródzie (ul. Pieniężnego 6, 14-100) o godzinie 11:00 (pierwszy termin) godz. 11:15 (drugi termin).

Uprzejmie informujemy, że w związku z reorganizacją struktur oddziałowych,  Zarząd Oddziału Warmińsko – Mazurskiego SWP podjął decyzję o powołaniu kół:

  • „Mazury Zachodnie”, w skład którego weszły koła w Olsztynku i Ostródzie oraz członkowie działający w ramach ODNSWP
  • „Warmia”, w skład którego weszły koła Zachód, Koło przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, koło Akademia Trzeciego Wieku oraz członkowie działający w ramach Biura Oddziału W-M.

Jednocześnie informujemy , że pierwsze posiedzenie koła Mazury Zachodnie odbędzie się w Domu Polonii w Ostródzie 20.05. o godzinie 16.30.

obn Oddział